Cách rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Câu hỏi:

tôi tham gia đóng BHXH được 19 năm nay tôi nghỉ việc xin tư vấn cách tính
hưở BHXH 1 lấn . Thời gian tham gia BHXH từ tháng 1/4/1999 đến 2/2/2019

Trả lời:

Điều kiện để người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định
tại khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu
thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp
sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54
của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định
tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội
và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
b) Ra nước ngoài để định cư;
c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như
ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển
sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2
của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để
hưởng lương hưu.”
Như vậy nếu trường hợp bác đủ một trong số các điều kiện trên, bác mới được
hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Xem chi tiết về cách rút BHXH 1 lần tại đây.

Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo
hiểm xã hội, được tính theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã
hội năm 2014:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo
hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những
năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những
năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Theo cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời
gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ được quy định tại khoản 4 Điều 19
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:
“4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian
đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là
nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.”
Dựa trên thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn, mức hưởng bảo hiểm một
lần được tính như sau:
+) Từ tháng 4/1999 đến tháng 12/2013, bạn đóng bảo hiểm được 13 năm 8
tháng sẽ làm tròn lên 14 năm, mỗi năm bạn sẽ nhận được 1,5 mức bình quân
tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. => 1,5 x 14 = 21 tháng
+) Từ tháng 1/2014 đến tháng 2/2019; bạn đóng được 5 năm 2 tháng sẽ làm
tròn lên 5 năm 6 tháng. Mỗi năm bạn được nhận được 2 tháng mức bình quân
tiền lương. => 2, x 5,5 = 11 tháng
Vậy bạn sẽ được nhận 21 + 11 = 32 tháng mức bình quân tiền lương.

Tư vấn luật miễn phí tại: https://luatnqh.vn/

Leave a Reply